Ikon for skrivetrening

Skrivetrening for helsepersonell

Dette kurset er for helsepersonell som ønsker skrivetrening. Kurset er nettbasert og er for dem som har utdanning fra utlandet og ønsker å jobbe innenfor helse og omsorg i Norge.

Informasjon

På dette kurset vil du utvikle ordforrådet ditt, få en bedre forståelse av helsebegreper og uttrykke deg mer presist i din kommunikasjon med pasient, pårørende, kollegaer og arbeidsgiver. Kurset er spesielt tilrettelagt for deg som er innvandrer med helsefaglig bakgrunn, og som ønsker å jobbe innen helse- og omsorgssektoren.

Kurspris er 4.000 kr

Kurset kan også være aktuelt for deg som ønsker å ta utdanning innen helsesektoren. Kurset er praktisk rettet, og baserer seg på kunnskapene du har i norsk fra før. Kurset er tilgjengelig på vår læringsplattform Moodle.Kursets varighet er ca. 4 uker.

Klikk her for påmelding