Ikon av retting av prøve

Forberedende kurs til Bergenstesten

Når du består Bergenstesten er du bedre kvalifisert for jobber der det stilles krav til norskkunnskaper på høyere nivå. Dette gjelder jobber i helsevesenet og andre offentlige etater.

Informasjon

Denne testen må gjennomføres ved noen høgskoler og universiteter i Norge. Det blir gitt flere skriveoppgaver som du får skriftlig tilbakemelding på. Studieformen på kurset er individuelt arbeid gjennom læringsplattformen.

Kurspris er 4.400 kr

Du får muligheten til å innøve relevante kunnskaper og teknikker for gjennomføring av testen. Kurset handler også om å forbedre leseforståelse, lytteforståelse og skrivekunnskaper. Kurset er tilgjengelig på vår læringsplattform Moodle. Kursets varighet er ca. 4 uker.

Klikk her for påmelding