Tjenester

Bli klar til Norskprøven A1-A2

Dette nettbaserte kurset er for deg som allerede har basiskunnskaper i språket og vil bli mer selvstendig når du kommuniserer på norsk, og ønsker samtidig å gå opp til Norskprøven A1-A2. Kurset er en samling av øvingsressurser til Norskprøven A1-A2.

Du får øve på lytte- og leseferdighetene dine, samt grammatikkoppgaver og noen skriftlige innleveringer. 

Kurspris er kr. 1 150,-

Du er klar til å ta Norskprøven A1-A2 hvis du består ca. 75 % av oppgavene i dette kurset. 

Kurset er tilgjengelig på vår læringsplattform Moodle.

Kursets varighet er 6 uker.

Bli klar til Norskprøven A2-B1

På dette nettbaserte kurset får du trening i å løse eksamensoppgaver, slik at du blir godt rustet til å oppnå gode resultater på prøven. Gjennom flere oppgaver vil du trene på å uttrykke dine synspunkter og argumentere for og imot ulike alternativer.

Kurset er en samling av øvingsressurser til Norskprøven A2-B1. Du får øve på lytte- og leseferdighetene dine, samt grammatikkoppgaver og noen skriftlige innleveringer.

Kurspris er kr. 1 150,-

Kurset har ca. 50 oppgaver med automatisk vurdering og hver oppgave kan tas 2 ganger. Du er klar til å ta Norskprøven A2-B1 hvis du består ca. 75 % av oppgavene i dette kurset.

Kurset er tilgjengelig på vår læringsplattform Moodle.

Kursets varighet er 6 uker.

Bli klar til Norskprøven B1-B2

På dette nettbaserte kurset vil du gå gjennom et bredt spekter av krevende oppgaver som forbereder deg til å ta Norskprøven B1-B2 En slik bestått prøve gir deg mulighet til å kunne søke om plass på høyskoler og universiteter, samt noen utvalgte stillinger i Norge.

Kurset er en samling av øvingsressurser til Norskprøven B1-B2. Du får øve på lytte- og leseferdighetene dine, samt grammatikkoppgaver og noen skriftlige innleveringer.

Kurspris er kr. 1 150,-

Kurset har ca. 50 oppgaver med automatisk vurdering og hver oppgave kan tas 2 ganger. Du er klar til å ta Norskprøven B1-B2 hvis du består ca. 75 % av oppgavene i dette kurset.

Kurset er tilgjengelig på vår læringsplattform Moodle.

Kursets varighet er 6 uker.

Skrivetrening på B2-C1 nivå

Dette nettbaserte kurset er for deg som trenger å bli bedre i akademisk eller forretningsspråk. På kurset øver du på å skrive klare, velstrukturerte og detaljerte tekster som avsluttende oppgaver, møtereferater, viktige eposter, klager, oppsigelser mm.

Du vil lære å uttrykke deg flytende og spontant uten at den skriftlige kommunikasjonen blir anstrengende for noen av partene. I tillegg vil du lære deg å bruke språket fleksibelt og hensiktsmessig i sosiale, akademiske og yrkesrelaterte formål.

Kurspris er kr. 4 000,-

Kurset er praktisk rettet, og baserer seg på kunnskapene du har i norsk fra før.

Kurset er tilgjengelig på vår læringsplattform Moodle.

Kursets varighet er ca. 4 uker.

Skrivetrening for helsepersonell

Dette nettbaserte kurset i helsenorsk er for deg som har din utdanning fra utlandet og ønsker å jobbe innenfor helse og omsorg. Du vil utvikle ordforrådet ditt og lærer både å forstå og å uttrykke deg mer presist i din kommunikasjon med pasient, pårørende, kollegaer og arbeidsgiver.

Kurset er spesielt tilrettelagt for deg som er innvandrer med helsefaglig bakgrunn og som ønsker å jobbe innen helse- og omsorgssektoren.

Kurspris er kr. 4 000,-

Kurset kan også være aktuelt for deg som ønsker å ta utdanning innen helsesektoren. Kurset er praktisk rettet, og baserer seg på kunnskapene du har i norsk fra før.

Kurset er tilgjengelig på vår læringsplattform Moodle.

Kursets varighet er ca. 4 uker.

Skrivekurs for skriftlig eksamen

Dette nettbaserte kurset er for deg som ønsker kun øve på den skriftlige delen ved Norskprøven A2, B1 eller B2, Bergenstesten eller Norsk som andrespråk Vg3.

På kurset leverer du 4 oppgaver og du får veiledning på hver av dem. Gjennom repetisjon, praktiske øvelser og teknikker øver du på de ferdighetene som kreves for å kunne bestå prøve eller eksamen.

Kurspris er kr. 4 000,-

I løpet av kurset får du gjennomføre flere skriveoppgaver av samme type som dem du vil få på prøven eller eksamen, slik at du stiller godt forberedt. Kurset er intensivt og krever en del hjemmearbeid.

Kurset er tilgjengelig på vår læringsplattform Moodle.

Kursets varighet er ca. 4 uker.

Bli klar til Statsborgerprøven

Er du mellom 18 og 67 år og skal søke norsk statsborgerskap, må du blant annet dokumentere at du har bestått en prøve i samfunnskunnskap på norsk. Du kan dokumentere kravet med bestått Statsborgerprøve eller bestått samfunnskunnskapsprøve på norsk.

I tillegg må du ha bestått nivå A2 eller bedre i norsk muntlig evt. ha gjennomført opplæring i norsk, eller norsk og samfunnskunnskap. 

Kurspris er kr. 500,-

På dette kurset kan du øve deg på eksempeltester til Statsborgerprøven, samt lese teorien om temaene. Kurset har ca. 50 oppgaver med automatisk vurdering og hver oppgave kan tas 2 ganger. Du er klar til å ta Statsborgerprøven hvis du består ca. 75 % av oppgavene i dette kurset.

Kurset er tilgjengelig på vår læringsplattform Moodle.

Kursets varighet er 6 uker.

Forberedende kurs til Bergenstesten

Hvis du består Bergenstesten, er du bedre kvalifisert for jobber der det stilles krav til norskkunnskaper på høyere nivå, f.eks. i helsevesenet og andre offentlige etater.

Denne testen er også fortsatt krav på noen høgskoler og universiteter i Norge. Det blir gitt flere skriveoppgaver som du får skriftlig tilbakemelding på. Studieformen på kurset er individuelt arbeid gjennom læringsplattformen. 

Kurspris er kr. 4 400,-

Du får muligheten til å innøve relevante kunnskaper og teknikker for gjennomføring av testen. Kurset handler også om å forbedre leseforståelse, lytteforståelse og skrivekunnskaper.

Kurset er tilgjengelig på vår læringsplattform Moodle.

Kursets varighet er ca. 4 uker.

Trenger du veiledning?

Er du usikker på hvor du bør starte? Kontakt oss gjerne for veiledning.

Ring oss på 923 08 766

Vi svarer så lenge vi har muligheten, får du ikke svar send gjerne en SMS.

E-post til kurs@onlineeducation.no

Generelle e-post henvendelser besvares som oftest i løpet av 48 timer.

Hold deg oppdatert

Følg oss på sosiale medier og ta gjerne kontakt.