Tjenester

Norskkurs B1-nivå

Dette kurset er for deg som allerede har basiskunnskaper i språket og vil bli mer selvstendig når du kommuniserer på norsk. Kurset består av en rekke grammatikkoppgaver med både automatisk vurdering og lærerens vurdering, samt tekster og skriftlig produksjon. Kurset følger deler av studieplanen for B1 nivået.

Det er estimert fire uker til alle oppgavene på B1 kurset. Kurset er nettbasert, og du kan starte i dag.

Kurspris: 4 000,- NOK

Norskkurs B2-nivå

På dette kurset vil du lære å forstå mer komplekse framstillinger, faglige drøftinger og utrykke deg klart og nyansert om et vidt spekter av emner. Gjennom flere oppgaver vil du trene på å uttrykke dine synspunkter og argumentere for og imot ulike alternativer. Kurset består av en rekke grammatikkoppgaver med både automatisk vurdering og lærerens vurdering, samt tekster og skriftlig produksjon. Kurset følger deler av studieplanen for B2 nivået.

Det er estimert fire uker til alle oppgavene på B2 kurset. Kurset er nettbasert, og du kan starte i dag.

Kurspris: 4 000,- NOK

Norskkurs C1-nivå

På dette kurset vil du gå gjennom et bredt spekter av krevende tekster. Du vil lære å uttrykke deg flytende og spontant uten at den skriftlige kommunikasjonen blir anstrengende for noen av partene. I tillegg vil du lære deg å bruke språket fleksibelt og hensiktsmessig i sosiale, akademiske og yrkesrelaterte formål. Kurset består av en rekke grammatikkoppgaver med både automatisk vurdering og lærerens vurdering, samt tekster og skriftlig produksjon. Kurset følger deler av studieplanen for C1 nivået.

Det er estimert fire uker til alle oppgavene på C1 kurset. Kurset er nettbasert, og du kan starte i dag.

Kurspris: 4 000,- NOK

Avansert skrivekurs

Dette kurset er for deg som trenger å bli bedre i akademisk eller forretningsspråk. På kurset øver du på å skrive klare, velstrukturerte og detaljerte tekster som avsluttende oppgaver, møtereferater, viktige eposter, klager, oppsigelser mm.

Det er estimert fire uker til alle oppgavene på skrivekurset. Kurset er nettbasert, og du kan starte i dag.

Kurspris: 3 800,- NOK

Forberedende kurs til Bergenstest

Hvis du består Bergenstesten, er du bedre kvalifisert for jobber der det stilles krav til norskkunnskaper på høyere nivå, f.eks. i helsevesenet og andre offentlige etater. Denne testen er også den som kreves for å kunne studere på de fleste høgskoler og universiteter i Norge. Ordforrådet utvides ved fokus på alternative uttrykksmåter og faste ord og uttrykk. Det blir gitt flere skriveoppgaver som du får skriftlig tilbakemelding på. Studieformen på kurset er individuelt arbeid gjennom læringsplattformen It’s Learning. Du får muligheten til å innøve relevante kunnskaper og teknikker for gjennomføring av testen. Kurset handler også om å forbedre leseforståelse, lytteforståelse og skrivekunnskaper.

Det er estimert fire uker til alle oppgavene på dette kurset. Kurset er nettbasert, og du kan starte i dag.

Kurspris: 4 200,- NOK

Klar til å begynne?

OnlineEducation.no

 

923 08 766
kurs@onlineeducation.no

Hold deg oppdatert

Følg oss på sosiale medier og ta gjerne kontakt.